Kế hoạch đấu thầu: Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008, Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, Dự án nhóm C, ngành Điện

Tên chủ đầu tư: Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 417/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 03/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 20.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008 (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008
  • 20.000.000 (VND)
  • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 20/10/2008 đến ngày 30/10/2008Trọn gói 2 tuần lễ