Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk, ự án nhóm C, ngành Tài chính Ngân hàng.

Tên chủ đầu tư: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 818/QĐ-CT
Ngày ban hành: 09/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk
Số hiệu: 822/QĐ-CT
Ngày ban hành: 08/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.522.942.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo, tỉnh ĐắkLắk (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp công trình trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo
 • 19.873.891 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Trọn gói 2 tháng
  02 Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 138.827.531 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  03 Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 48.589.636 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  04 Tư vấn quản lý dự án
 • 89.116.270 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4 năm 2008Theo đơn giá 16 tháng