Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 4 (tên mới là Trường Mầm non Hoa Lan)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 4 (tên mới là Trường Mầm non Hoa Lan), Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Trường Mầm non 4 (tên mới là Trường Mầm non Hoa Lan)
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 2381/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 800.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 4 (tên mới là Trường Mầm non Hoa Lan) (09 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 8.323.327 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  2 Tư vấn quản lý dự án
 • 5.114.000 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói04 tháng
  3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 1.209.786 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm14 ngày
  4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 1.106.551 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm14 ngày
  5 Thi công xây lắp
 • 325.861.372 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo đơn giá02 tháng
  6 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 7.729.726 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  7 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 2.705.404 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Trọn gói02 tháng
  8 Bảo hiểm công trình
 • 677.480 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  9 Kiểm toán
 • 1.945.314 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày