Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 175 (tên mới là Trường Mầm non Nhật Quỳnh)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 175 (tên mới là Trường Mầm non Nhật Quỳnh), Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Tên chủ đầu tư: Trường Mầm non 175
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp
Số hiệu: 2688/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 700.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non 175 (tên mới là Trường Mầm non Nhật Quỳnh) (9 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 14.339.184 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  2 Tư vấn quản lý dự án
 • 10.547.000 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói04 tháng
  3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 2.038.206 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm14 ngày
  4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
 • 1.864.279 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm14 ngày
  5 Thi công xây lắp
 • 548.956.722 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo đơn giá02 tháng
  6 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 13.022.775 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  7 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 4.557.971 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Trọn gói02 tháng
  8 Bảo hiểm công trình
 • 1.141.395 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2008Theo tỷ lệ phần trăm02 tháng
  9 Kiểm toán
 • 3.278.899 (VND)
 • Ngân sách quậnMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày