Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (đoạn cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (đoạn cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: UBND TX Thủ Dầu Một
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 114/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3085/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 163.907.716.719(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (đoạn cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (đoạn cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng) TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
  • 45.396.819.095 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 240 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)