Mời nộp hồ sơ gói thầu: Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật (HCMC)

Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật. (Số 01-TV/LIFSAP-HCMC). Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 23 tháng 02 năm 2012 đến ngày 12 tháng 3 năm 2012. Địa điểm phát hành HSMQT: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh, 76 Hai Bà Trưng, p. Đakao, q.1, thành phố Hố Chí Minh. Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 8 giờ 30, ngày 13 tháng 3 năm 2012 tại Ban quản lý dự án LIFSAP, 176 Hai Bà Trưng, p. Đakao, q.1 – TP.HCM

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên gói thầu: Tư vấn trong nước về quản lý kỹ thuật. (Số 01-TV/LIFSAP-HCMC)

– Tên dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – LIFSAP.

– Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: tuyển chọn theo quy trình lựa chọn tư vấn cá nhân. (IC)

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 23 tháng 02 năm 2012 đến ngày 12 tháng 3 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm phát hành HSMQT: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh, 76 Hai Bà Trưng, p. Đakao, q.1, thành phố Hố Chí Minh.

– Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 8 giờ 30, ngày 13 tháng 3 năm 2012 tại Ban quản lý dự án LIFSAP, 176 Hai Bà Trưng, p. Đakao, q.1 – TP.HCM

                           Tp.HCM, ngày      tháng 02  năm 2012
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phước Trung