Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4215/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3169/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 32.991.895.080(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Xây dựng mới cầu Suối Thôn xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
  • 22.559.775.507 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2008Theo đơn giá 210 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)