Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa lớn đường HT18

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa lớn đường HT18, Ban QLDA khu vực quận 12 TPHCM. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA khu vực quận 12 TPHCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận 12 TPHCM
Số hiệu: 309/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 29/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND quận 12 TP.HCM
Số hiệu: 397/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 13/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 5.063.522.521(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa lớn đường HT18 (1 gói thầu)


  giá gói thầu là giá đã bao gồm dự phòng phí
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 xây lắp
 • 4.293.456.148 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 10-11/2008Trọn gói 150 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • quyet dinh Size 491 K