Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng QL4C, thị trấn Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng QL4C, thị trấn Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Sở GTVT Hà Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao Thông Vận Tải
Số hiệu: 1312/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 09/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ GTVT
Số hiệu: 1553/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 02/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
  • 85.084.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng QL4C, thị trấn Yên Minh, tỉnh Hà Giang (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng đoạn tuyến Km95+750 – Km99+750 và thiết kế bản vẽ thi công
  • 74096026616 (VND)
  • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 24 tháng