Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008, Đại học Y dược TP.HCM, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Tên chủ đầu tư: Đại học Y dược TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3855/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 06/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu: 3855/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 06/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.675.345.600(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008 (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói V. Thiết bị giảng dạy
 • 333.100.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008
  1 Gói I. Thiết bị vi tính
 • 1.817.561.800 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008
  1 Gói II. Thiết bị văn phòng
 • 1.017.531.300 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008
  1 Gói III. Thiết bị nghe nhìn
 • 225.352.500 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008
  1 Gói IV. Thiết bị điện cơ
 • 281.800.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Trọn gói11/2008