Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường, Dự án nhóm C, ngành môi trường

Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu: số 236/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành: 05/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Môi trường
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh , WB ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.466.000(USD)
  • Kế hoạch đấu thầu: (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng