Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâmBồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâmBồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án nhóm A, ngành xây dựng

Tên chủ đầu tư: Tổng cục Thuế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 3500/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 31/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu: 2249/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 10/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 590645050000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâmBồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  • 3350620000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Thời gian thông báo mời thầu: ngày 16/10/2008. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 27/10/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00′ ngày 10/11/2008. Thời điểm mở thầu: 9h00′ ngày 10/11/2008Theo tỷ lệ phần trăm Phù hợp với tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình và tiến độ thực hiện dự án