Thi công xây lắp điện và thiết bị trạm biến áp

Thi công xây lắp điện và thiết bị trạm biến áp, gói thầu số 06, quý 1 năm 2009, ngành xây dựng

06
Quý 1 năm 2009
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 289.333.017 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói