Mua sắm TSCĐ (Mua sắm máy phát điện 30 KVA)

Mua sắm TSCĐ (Mua sắm máy phát điện 30 KVA)

01
14 giờ 30 phút (giờ việt nam) ngày 23/11/2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 420.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói