Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa không khí, gói thầu 08.

08
Quý 3 năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 623.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói