Mua sắm máy phát điện

Mua sắm máy phát điện,

1
17/12/2007
60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 994.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói