Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện.

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ thông báo mời thầu gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện. Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 27 tháng 4 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012. Địa điểm bán HSMT: Phòng tài chính – kế toán, Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ. Điện thoại :0210.3885639 Fax: 02103885815. Địa chỉ nhận HSDT: Phòng tài chính – kế toán, Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ.

 – Tên gói thầu:Gói số 15: Xây dựng nhà thư viện

 – Tên dự án: Xây dựng trường cao đẳng nghề cơ điện Phú thọ 

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

  Thời gian bán HSMT: từ 7  giờ, ngày 27  tháng 4 năm 2012  đến trước 9 giờ, ngày 11 tháng 5 năm 2012.

 – Địa điểm bán HSMT: Phòng tài chính – kế toán, Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ

 Điện thoại :0210.3885639   Fax: 02103885815

  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn )

  Địa chỉ nhận HSDT: Phòng tài chính – kế toán, Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ.

 – Thời điểm đóng thầu:  9 giờ, ngày 11   tháng 5 năm 2012

  Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn )

  HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30  (giờ Việt Nam), ngày  11  tháng 5 năm 2012 , tại : Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ. Địa chỉ:Thị trấn Thanh ba – Huyện Thanh ba- Tỉnh Phú thọ

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.