Gói số 2 “cung cấp thiết bị tin học cho các cơ quan Đảng”

Gói số 2 “cung cấp thiết bị tin học cho các cơ quan Đảng”

1
Quý II-2008
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 2718943000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói