Gói số 3 “xây dựng hệ thống chống sét cho các huyện, thị, thành”

Gói số 3 “xây dựng hệ thống chống sét cho các huyện, thị, thành”

1
Quý II-2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 292228000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói