Gói số 5″ cung cấp thiết bị tin học cho các cơ quan Đảng”

Gói số 5″ cung cấp thiết bị tin học cho các cơ quan Đảng”

1
Quý II-2010
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 414280000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói