Mua sắm y dụng cụ KHHGĐ

Mua sắm y dụng cụ KHHGĐ

01
9h ngày 30/11/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 370.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói