Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; Sân đường; San nền; Máy bơm chữa cháy Chợ Ngã Năm huyện Cai Lậy

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; Sân đường; San nền; Máy bơm chữa cháy Chợ Ngã Năm huyện Cai Lậy

Tên dự án:Chợ Ngã Năm xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Nhà lồng chợ; Nhà vòm; Nhà vệ sinh; Bờ kè; Sân đường; San nền; Máy bơm chữa cháy Chợ Ngã Năm huyện Cai Lậy
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban quản lý các dự án đầu tư huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Số 5/100 đường 30/4, Khu 3, Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy; điện thoại 073.829898; Fax 073.826662
29/11/2007 đến 14/12/2007
1.000.000 (VND)
14/12/2007 14:00
14/12/2007 14:00