Thẩm tra thiết kế, dự toán hạng mục cấp điện + chiếu sáng

Thẩm tra thiết kế, dự toán hạng mục cấp điện + chiếu sáng

TV13
Quý 4/2007
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 21.591.242 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói