Thẩm tra thiết kế, dự toán 45 chung cư + 1 trường tiểu học

Thẩm tra thiết kế, dự toán 45 chung cư + 1 trường tiểu học

TV14
Quý 4/2007
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 342.574.521 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói