Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

02
quý III/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.217.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói