Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

Gói thầu số 07: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

7
quý IV/2007
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.571.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói