Quảng trường ga Phan Thiết và đường bộ nối từ QL1A vào ga Phan Thiết

Quảng trường ga Phan Thiết và đường bộ nối từ QL1A vào ga Phan Thiết

Gói thầu số 02/KV3-2008
Quý II/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.500.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá