Chào hàng cạnh tranh các thiết bịmáy tính và máy in

Chào hàng cạnh tranh các thiết bịmáy tính và máy in

1
12/2007
01/2008
Giá gói thầu:
 • 432668950 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói