Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng đường ống và tái lập mặt đường

Cung cấp vật tư, phụ tùng và thi công xây dựng đường ống và tái lập mặt đường

1
Quý IV/2007 – I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.163.005.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá