Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

2
Quý IV/2007 – I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.061.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói