Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

3
Quý IV/2007 – I/2008
Bắt đầu khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 7.495.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói