Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế

01
Quý IV/2007
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 220.659.420 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói