Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán

Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán

03
Quý IV/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.489.803 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói