Lập hồ sơ mời thầu và đánh già HSDT gói thầu xây lắp

Lập hồ sơ mời thầu và đánh già HSDT gói thầu xây lắp

04
Quý IV/2007
tù khi ký hợp đồng đến ngày có quyết định duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 19.670.211 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói