Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

06
Quý IV/2007
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 125.901.960 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm