Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất (Bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu)

Cung cấp và lắp đặt đồ nội thất (Bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu)

Gói 1
9h ngày 07/12/2007
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 340.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá