Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

1
01/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 228.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói