Cung cấp máy thành hình lốp xe tải nhẹ cỡ vành 16″, 18″

Cung cấp máy thành hình lốp xe tải nhẹ cỡ vành 16″, 18″

3
Tháng 1/2008
5,5 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.702.400.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói