Giám sát thi công xây lắp

Giám sát thi công xây lắp

2
tháng 4/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 132.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói