Chi phí thiết kế kỹ thuật

Chi phí thiết kế kỹ thuật

1
Quý IV/2007
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 160.000.345 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá