Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước

Tên dự án:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước
Tên gói thầu:Đường Kênh Tràm Mù- huyện Tân Phước
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; Điện thoại: 073.875733- 872217
04/12/2007 đến 19/12/2007
1.000.000 (VND)
19/12/2007 14:00
19/12/2007 14:00