Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

04
Quý IV/2007
từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 13.888.948 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá