Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

05
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 88.898.173 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá