Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

06
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.570.910 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá