Xây dựng nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước nhánh A-A1, P-A2 thuộc công trình Khu dân cư đường ĐT617

Xây dựng nền mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước nhánh A-A1, P-A2 thuộc công trình Khu dân cư đường ĐT617

01
Tháng 12 năm 2007
Tháng 1 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 2794169302 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu