“Mua 1 xe ôtô 16 chỗ cho Ban Quản lý dự án”

“Mua 1 xe ôtô 16 chỗ cho Ban Quản lý dự án”

HH5
Quý II/2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 32.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói