“Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý dự án (máy vi tính, máy in, máy đèn chiếu, máy photo, máy scan, bản đồ, sa bàn…) giai đoạn từ 2007-2009

“Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý dự án (máy vi tính, máy in, máy đèn chiếu, máy photo, máy scan, bản đồ, sa bàn…) giai đoạn từ 2007-2009

HH6
Quý 4/2007
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 31.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói