“Mua sắm phương tiện làm việc, lưu trữ hồ sơ (bàn, ghế, tủ, kệ…)”

“Mua sắm phương tiện làm việc, lưu trữ hồ sơ (bàn, ghế, tủ, kệ…)”

HH7
Quý 4/2007
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 28.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói