“Nâng cấp phần mềm quản lý dự án, phần mềm kế toán và mua một số phần mềm riêng lẻ”

“Nâng cấp phần mềm quản lý dự án, phần mềm kế toán và mua một số phần mềm riêng lẻ”

HH8
Quý I/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói