“Tư vấn giám sát công tác thực hiện bồi thường, di dời và tái định cư cho Dự án thành phần số 3”

“Tư vấn giám sát công tác thực hiện bồi thường, di dời và tái định cư cho Dự án thành phần số 3”

TV19
Quý 4/2007
24 tháng (không liên tục)
Giá gói thầu:
 • 20.000 (USD)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói